Hva skal jeg si?

Veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.
En ung kvinne i rullestol har en annen sittende på fanget mens de bruker en trusevibrator

En ung kvinne i rullestol har en annen på fanget mens de bruker trusevibrator.

Hva skal jeg si? (2020)

Unge funksjonshemmede har samarbeidet med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

«Hva skal jeg si?» prosjektet handler om å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler. I prosjektet har vi undersøkt hvilke begrensninger og muligheter personer med funksjonsnedsettelser som har behov for seksualtekniske hjelpemidler møter. Målet er å sikre at alle har tilga ng til en god seksuell helse.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret, over tre år i perioden 2019-2021 og er støttet av Stiftelsen Dam. Som del av prosjektet har vi laget to veiledere. En er rettet mot unge som selv har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og den andre er rettet mot helsepersonell og andre som jobber med unge funksjonshemmede

Veilederen til helsepersonell gir råd om hvordan man kan veilede pasienter om seksualtekniske hjelpemidler. Den gir også en oppsummering av funn fra vårt prosjekt «Hva skal jeg si?» som har bestått av en spørreundersøkelse, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer med målgruppen. Veilederen til ungdom er en kortere versjon med hovedfokus på hvilke rettigheter man har og hvordan man får tak i seksualtekniske hjelpemidler. Hvis du opplever problemer med å navigere i PDFen har vi også laget et Word dokument med hovedinnholdet.

Last ned filene ved å trykke på knappene øverst på siden.