Ungdomsråd i helseforetak – Hvorfor og hvordan? (2015)

I denne brosjyren kan du lese om prinsipper og retningslinjer for å opprette og drive ungdomsråd.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak? er et samarbeidsprosjekt mellom Unge funksjonshemmede og Akershus universitetssykehus, støttet av Helsedirektoratet. Formålet er å sikre bedre tilpassede helsetjenester for ungdom gjennom styrket brukermedvirkning. Målet er å bidra til velfungerende ungdomsråd i helseforetak.

Prosjektet består av denne veilederen og et e-læringsprogram. I e-lærings- programmet finner du intervjuer med mange av de aktørene som har erfaring med og kompetanse på ungdomsråd og brukermedvirkning.

E-læringsprogrammet om ungdomsråd er tilgjengelig fra www.ungdomsmedisin.no.

Prinsipper for god brukermedvirkning

  • Reell brukermedivrkning
  • Representasjon
  • Selvstyring og selvbestemmelse
  • Opplæring
  • Tilrettelegging
  • Koordinator