Med kjepper i hjulene (2013)

Utredningen tar for seg tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede