Ung helse 2020 (2012)

Heftet beskriver Unge funksjonshemmedes visjon for veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Ikke rom for ungdom

I Norge har de aller fleste god tilgang til helsehjelp, men ikke alle får behandling tilpasset sine behov. Dagens helsetjeneste er i hovedsak er tilpasset tre grupper; barn, voksne og eldre. For ungdom, som havner mellom disse gruppene, er systemet lite fleksibelt og ofte dårlig tilpasset deres behov.

En spesiell livsfase

Ungdomstiden er en livsfase hvor det skjer store omveltninger på mange livsarenaer samtidig. For ungdom handler det derfor om å få legetime når man trenger det, og ikke fjorten dager senere. Det handler om å bli møtt av en lege som bryr seg om kjærlighetslivet og skolefrustrasjoner. Det handler rett og slett om å få muligheten til å være ung, også når man er syk.

Ung helse 2020

Unge funksjonshemmedes visjonsdokument- Ung helse 2020 – er basert på innspill fra vårt ungdomshelseseminar, og er utformet i samarbeid med en referansegruppe bestående av brukere og helsepersonell. Visjonsdokumentet illustrerer de utfordringene unge møter i helsevesenet i dag, og kommer med konkrete anbefalinger om hvordan helsevesenet kan bli mer «ungdomsvennlig».

Vi anbefaler

  • At det utarbeides faglige retningslinjer for overganger mellom barne-og voksenavdelingen
  • At det opprettes egne ungdomsavdelinger på tvers av diagnoser
  • At skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må styrkes
  • At aldersgrensen på egenandelstak 1 bør heves fra 16 til 20 år