Person holder seg litt sjenert for munnen, omgitt av ulike symboler for seksualitet, som to sakser, en aubergine og et tog som kjører inn i en tunnel. Grafikk.

Sex, tabuer og fordommer – tips til organisasjoner (2017)

I denne brosjyren finner du tips til hvordan organisasjoner kan jobbe med seksualitet.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve ut sin seksualitet trygt og åpent.

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har like store behov for å snakke om følelser og tanker rundt kropp og seksualitet som andre ungdommer.

Denne brosjyren tar for seg:

  • Seksualitet og seksuelle rettigheter
  • Seksualitet er en sentral del av det å være menneske, og kan fremme helse og livsmestring.
  • Seksualitet handler om følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske.

Mange av menneskerettighetene omhandler seksualitet, enten direkte eller indirekte. I Norge omtaler vi menneskerettighetene som ivaretar seksuell og reproduktiv helse, som seksuelle rettigheter.

Tabuer og holdninger

Ungdom med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom kan oppleve at deres seksualitet er et ikke-tema. Konsekvensen av dette kan være at de seksuelle rettighetene til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ikke blir ivaretatt. Derfor er det viktig å bidra til åpenhet om seksualitet.

Noen kan også bli møtt med direkte eller indirekte fordommer, eller de kan føle at de ikke oppfyller normene for utseende og funksjon.

For å knuse mytene om at enkelte ikke kan ha sex eller ikke har seksuelle følelser og erfaringer, må vi snakke om hvordan ulike mennesker utrykker og lever ut sin seksualitet.

Tips til organisasjoner

Organisasjoner som jobber med ungdom og nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan jobbe på ulike måter for å spre kunnskap om funksjonsnedsettelser og seksualitet. I brosjyren har vi samlet en tips til organisasjoner om hvordan man kan jobbe med seksualitet i egen organisasjon, gjennom samarbeid med andre, og ved å delta i samfunnsdebatten.

Brosjyren er en del av prosjektet Sex, samliv og funksjonshemming som er finansiert av ExtraStiftelsen.

Prosjektet har som målsetting å fjerne tabuer og bidra til økt åpenhet om temaer knyttet til funksjonshemming og seksualitet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.