Collage av en bilde av en mann og en kvinne som ser i kamera. Foto.

Møt unge som har fått støtte til utdanning fra NAV

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet. I 2016 intervjuet vi unge om hva tiltaket har betydd for dem.

Det store variasjoner i hvor mye tiltaket er brukt over tid og mellom fylker. Les vår rapport om tiltaket og intervju med unge som har fått tiltaket på denne siden.

Intervjuer

Merethe-Kristin

– Jeg fikk støtte til utdanning gjennom NAV fordi de så at det var nødvendig for at jeg skulle klare å komme meg i arbeid og tjene mine egne penger.

Helge

– Å få utdanningen støttet av NAV gir meg mulighet til å utdanne meg og fullføre et studie, slik at jeg kan komme i en jobb hvor jeg kan gjøre mitt beste og bidra til samfunnet.

Kristin

– Det var vanskelig å få innvilget de kommunale tjenestene jeg trengte for å kunne få studiehverdagen til å gå opp, og dette førte til en overbelastning av både restsynet og helsa mi.

Einar

– For meg har det vært veldig viktig å kunne ha en profesjon og si at jeg «er noe».

Tuva

– Utdanning er helt nødvendig for at jeg skal kunne delta i arbeidslivet og dette er grunnen til at jeg får støtte til utdanning gjennom NAV.

Julia

– Året med nettstudier som jeg fikk av NAV har vært en veldig god investering for meg. I dag kan jeg kombinere frilansarbeid innen både tekst og design, med en sykdom som svinger veldig.

Mille

– Jeg tror at grunnen til at jeg fikk støtte av NAV var at jeg nektet å gi meg. Jeg kjempet hardt og måtte over en lang periode bevise at dette var det rette.

Rapport

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.