Skole der du er (2012)

Utredningen tar for seg videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede