Prosjektlogo: Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Unge funksjonshemmedes studie av inkludering og tilrettelegging på folkehøgskolen

Folkehøyskolen – Et år for alle? (2019)

Prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøgskole.

Studier viser at et år på folkehøgskole bidrar til å øke elevers mestringsfølelse, motivasjon og selvverd. Flere og flere velger i dag et slikt år før videre studier eller arbeid.

Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvilke folkehøgskoler som er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Det finnes heller ingen studier av hvordan denne gruppen opplever tilbudet.

Du kan laste ned rapporten Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen nederst på denne siden, eller lese et utdrag i menyvalget over. I menyen har vi også laget et sett med tips og ressurser for tilrettelegging, som kan være nyttige for folkehøgskolen.

Undersøker tilrettelegging og tilgjengelighet

I prosjektet «Et år for alle?» har vi derfor undersøkt hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten på folkehøgskolene.

Vi har også samlet ny kunnskap om hvilket utbytte unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever at et år på folkehøgskole gir. Folkehøgskolene har på sin side blitt invitert til å komme med innspill på utfordringer og tiltak som fungerer.

Bidrar til bedre informasjon

Vi skal jobbe for at folkehøgskolene informerer om tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere skoler i praksis blir tilgjengelige for alle. Samtidig håper vi at rapporten bidrar med nyttig informasjon om hvem folkehøgskolen legger til rette for i dag, og hvordan skolen kan gjøre tilbudet mulig for flere elever.

Last ned rapporten

Rapporten er universelt utformet og kan lastes ned via knappen under:

Mer om tilrettelegging og funksjonsevne

Kampen for tilrettelegging (2011)

Rapporten kartlegger vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.

#likestiltskole

En skole som inkluderer er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Vær med å kreve en #likestiltskole!

Tilrettelagt for tilrettelegging? (2011)

Rapporten handlar om lærarar sitt syn på informasjon om tilrettelegging i vidaregåande opplæring. Den syner korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.

Tips til gode møter med ungdom om funksjonsevne og seksualitet

Tips til hvordan helsepersonell, lærere og andre fagpersoner kan snakke med ungdom om funksjonsevne og seksualitet. Det viktigste å huske er at ungdom er ungdom og at alle ungdommer skal behandles likt.