#likestiltskole

Gi oss en skole som inkluderer - ikke segregerer!
Bilde av en kvinne som smiler mot kamera. Midt i bildet er et grafisk element med teksten "Likestilling starter i skolen."

#likestiltskole

En skole som inkluderer er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Vær med å kreve en #likestiltskole!

Med universell utforming, god tilrettelegging, reell medvirkning og flere kompetente voksne, vil flere av oss kunne fullføre videregående skole og delta i arbeidslivet. Derfor må inkluderende utdanning stå øverst på politikernes prioriteringsliste.

Kampanjen #likestiltskole vil sette søkelys på skolens betydning for likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Vi vil få frem hvordan inkludering i skolen kan se ut, og hvorfor det er viktig. Fordi utdanning er en menneskerettighet!

Det er jo ikke sånn at vi ikke kan bidra. Jeg jobber i dag 100%. Jeg betaler skatt, og er med å bidra til fellesskapet.

– Hanna (20)

Kontakt