En illustrasjon av et norskt flag ved siden av en ung kvinne

En illustrasjon av et norskt flag ved siden av en ung kvinne som sitter i et studio

#jegharrett kampanje

Funksjonshemmedes rett til utdanning brytes daglig i Norge. Nå må våre folkevalgte handle.

I dag faller mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom faller ifra utdanningsløpet. Utilgjengelige skoler, manglende tilrettelegging, og lave forventninger stenger store deler av elevmangfoldet ute av det norske skolesystemet.

Med kampanjen #jegharrett, vil vi sørge for at norske folkevalgte gir ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom lik tilgang til utdanning som alle andre.

Tekstet versjon av filmen

Synstolket versjon av filmen

Vi ønsker ikke flere, men akkurat de samme rettighetene som alle andre.

Kampanjen krever at:

  • Funksjonshemmedes menneskerettigheter tas inn i norsk lov
  • Alle norske skoler universelt utformes
  • Alle elever får den tilretteleggingen de trenger i klasserommet

Støtter du kampanjen? Del det gjerne videre i sosiale medier. Husk å bruke emneknaggen #jegharrett.

Er du folkevalgt eller med i et politisk parti? Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hva du kan gjøre for å gjøre retten til utdanning reell for alle elever.