Prosjektlogo: Veileder for rådgivere

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Piler på grønn bakgrunn med et skilt hvor det står Folkehøgskole

Piler på grønn bakgrunn med et skilt hvor det står Folkehøgskole

Veileder for rådgivere

En veileder for rådgivere i videregående om tilrettelegging på folkehøgskoler.

Denne veilederen er rettet mot rådgivere i videregående skole eller andre som bistår elever i søknadsprosessen til folkehøgskolen. Vi har sett at mange ikke er klar over de mulighetene som finnes på folkehøgskolen og henviser elever med funksjonsnedsettelser til spesielt tilrettelagte linjer eller skoler hvor elever med funksjonsnedsettelser utgjør en betydelig del av skolens målgruppe. I veilederen opplyser vi om mangfoldet av muligheter og gir en pekepinn på hva en elev kan forvente på folkehøgskolen, med tanke på tilgjengelighet og tilrettelegging. Veilederen inneholder også tips til søknadsprosessen og henvisninger til støtteordninger.

Veilederen er universelt utformet og kan åpnes som PDF i lenken under.

Hvis du ønsker å trykke veilederen hjemme eller på jobb er det best å bruke følgende fil: