Prosjektlogo: Veileder for folkehøgskoler

Folkehøyskolen - Et år for alle?

En gruppe elever med funksjonsnedsettelser foran en folkehøgskole

En gruppe elever med funksjonsnedsettelser foran en folkehøgskole

Veileder for folkehøgskoler

En veileder for inkludering og tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelser på folkehøgskolen.

I 2019 gjennomførte Unge funksjonshemmede et kartleggingsprosjektet der vi undersøkte hvor tilgjengelig den norske folkehøgskolen er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Konklusjonen var at ungdom med funksjonsnedsettelser opplever å ha langt færre valgmuligheter enn andre som søker seg til folkehøgskole. Dette reiser spørsmål om hvilke elever folkehøgskolen ønsker å tiltrekke seg, hvilke midler de har til rådighet, hva slags kompetanse som foreligger samt hvem formålet om allmenndanning og folkeopplysning er tiltenkt. 

Til tross for dagens status, uttrykker ansatte i folkehøgskolesektoren et ønske om å skape et mer inkluderende tilbud, der alle unge kan delta, vurderes og utvikle seg på et likestilt grunnlag. Samtidig etterlyses det kunnskap og informasjon om hvordan dette kan etableres. Denne veilederen ønsker å møte folkehøgskolen i nettopp denne usikkerheten. Veilederen retter seg derfor mot ledere og ansatte i folkehøgskolesektoren. 

Vi har også samlet sammen litt ekstra informasjon som ikke fikk plass i veilederen. Dette bonusmaterialet gir en innføring i forståelsesmodeller, funksjonshemmende barrierer og normer. Dokumentet har også noen spørsmål til ettertanke samt flere nyttige ressurser. Bonusmaterialet kan lastes ned lengere nede på siden. Her finner du også en sjekkliste for tilgjengelighet som kan trykkes ut og brukes for å kartlegge egne bygg og uteområder.

 

Veileder for folkehøgskoler

Veilederen er universelt utformet og kan åpnes som PDF i lenken under. Den finnes både i A4-leserformat og i oppslag.

 

Sjekkliste for tilgjengelighet

Med sjekklisten kan du få en oversikt over hvor tilgjengelig skolen din er og hva som kan forbedres. Dokumentet er tilgjengelig som en vanlig PDF (til å skrive ut) og en som er universelt utformet (tilpasset skjerm).

 

Bonusmateriale

Bonusmateriale er tilgjengelig som en universelt utformed PDF.