Prosjektlogo: Veileder for elever

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Veileder for elever

Veileder for unge funksjonshemmede og kronisk syke som er interessert i å gå på folkehøgskole.

I veilederen til unge gir vi råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. Vi vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet. I veilederen tar vi opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte. Innholdet bygger på kartleggingsprosjektet i 2019, der vi gjennomførte en spørreundersøkelse og en rekke samtaler med tidligere elever og ansatte i folkehøgskolesektoren.

Veilederen er universelt utformet og kan åpnes som PDF i lenken under.

 

Hvis du ønsker å trykke veilederen hjemme bruk følgende fil: