Kategori: Politikk

En illustrert opplyst talerstol med mikrofon. På talerstolen står det til maktens korridorer.

Last ned vår sjekkliste for inkluderende arrangementer!

Som del av prosjektet Til Maktens Korridorer har vi laget en enkel oversikt for deg som skal arrangere.

To tjukke bøker ligger oppå hverandre. På dem står det Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, inkorporering i menneskerettsloven, del 1 og 2.

Ekspertutvalg anbefaler inkorporering i menneskerettsloven

Dette er et viktig steg for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir fulgt i Norge, sier styreleder Ingrid Thunem.

Stortinget rett forfra. Det er blå himmel med noen skyer og man ser sola lyse over taket.

Statsbudsjettet 2024: Noen store mangler

Ingen større pott til aktivitetshjelpemidler, en pott som i år gikk tom i februar, er en av manglene i statsbudsjettet for 2024.

En illustrert opplyst talerstol med mikrofon. På talerstolen står det til maktens korridorer.

Vi har lansert podkast om politikk og funkiser!

Lytt til 3 episoder om ulike utfordringer man kan møte på i politikken.

Likestillings- og mangfoldsutvalget har levert sin utredning

I dag ble utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget “På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter” overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Unge funksjonshemmede er enig – det er på høy tid at våre rettigheter realiseres.  

Nærbilde av et bord med flere papirark med tabeller, statistikk og tall strødd utover. Man ser hendene til en hvit person som taster på en kalkulator og holder et av arkene.

Bevilg 3000,- ekstra til alle uføre

Regjeringen må finne ekstra midler til alle uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på minsteytelser.

Stortinget på kveldstid. Det er mørk blå himmel og gult lys kan ses ut fra vinduene,

Unge funksjonshemmedes krav til Statsbudsjettet 2024

Før jul 2022 sendte vi inn våre krav til Statsbudsettet.

Stortinget med mørke skyer i bakgrunnen.

Manglende satsning på barne- og ungdomsorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner

I regjeringens forslag til statsbudsjett ser man blant annet at bevilgningen til aktivitetshjelpemidler ikke økes, og at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene og funksjonshemmedes organisasjoner er uendret.

Her er vi på Arendalsuka 2022

Unge funksjonshemmede er del av flere arrangementer under årets Arendalsuke, fra mandag 15. august til torsdag 18. august.

Teksten til maktens korridorer

Til maktens korridorer – rapport

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.