Vi er representert ved flere arrangementer under årets Arendalsuke.

Her er vi på Arendalsuka 2022

Unge funksjonshemmede er del av flere arrangementer under årets Arendalsuke, fra mandag 15. august til torsdag 18. august.

Publisert 11. august 2022

Skrevet av Trude Telle

Under Arendalsuka i år arrangerer vi i Unge funksjonshemmede to arrangementer. I tillegg deltar styreleder Ingrid Thunem på flere debatter og panelsamtaler.

 

Barrierefri fritid – lansering av inkluderingsmerket og innføring i bruk av veilederen

Tid: tirsdag 16.8. kl. 15:00-17:00

Sted: Kirkens bymisjon, Torvet 3

Inkluderingsmerket Barrierefri Fritid! lanseres, og vi inviterer til panelsamtale for å drøfte hvordan din organisasjon kan bidra til økt inkludering av alle, og spesielt barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Du får en smakebit av workshop-rekken din organisasjon kan bli en del av dersom dere ønsker å bli bedre på inkludering og redusere de samfunnsskapte barrierene unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter hos fritidsaktører og frivillige organisasjoner. Bli inspirert til å melde på din organisasjon til vår workshop-rekke, så er kanskje din organisasjon den neste til å få merket?
15:00-15:45 er det lansering av Barrierefri fritid inkluderingsmerket
16:15-17:00 er det opplæring i bruk av veilederen Barrierefri Fritid for alle som tilbyr aktiviteter for barn og unge

Facebook-arrangement

 

Kampen om funkis-konvensjonen – Det neste steget for menneskerettigheter i Norge?

Tid: torsdag 18.8. kl. 10:15-11:15

Sted: Clarion hotel Tyholmen, Sal A

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fortsetter å skape debatt i Norge. Til tross for fagre valgløfter er Funkis-konvensjonen fremdeles den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk rett.
Hva er det egentlig som skjer? Vil FNs Barnekonvensjon og Kvinnediskrimineringskonvensjon snart få følge av Funkis-konvensjonen inn i Menneskerettighetsloven? Og hvilken betydning vil det få for deg og meg?
Under Arendalsuka satser vi på å få svarene. Møt opp på Clarion Hotel Tyholmen for en time tettpakket med oppdatert kunnskap, debatt og nye og gamle argumenter om det neste store steget for menneskerettigheter i Norge. Er menneskerettigheter og like muligheter bare noe som hører hjemme i festtaler og opposisjon?

I panelet sitter:

– Ingrid Thunem, Styreleder i Unge funksjonshemmede
– Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
– Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
– Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
– Anja Abusland, stortingsrepresentant for Senterpartiet
– Ole Jakob Warlo, 1. nestleder FpU
– Ingrid Storebø, sentralstyremedlem i Unge Høyre
– Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Debatten ledes av Tone Foss Aspevoll fra Agenda Rådgivning.

Facebook-arrangement

 

Andre arrangementer

Blir nye generasjoner hørt? Samtale i regi av Unicef
Tid: Tirsdag 10:00
Sted: Kulturkammeret, Kirkegata 2b

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem – og beslutningstakere må ta barnas innspill på alvor!

Styreleder Ingrid Thunem holder innlegg om barn og unges medvirkning med tanke på funksjonhemming og kronisk sykdom.

 

Sykt likestilt! BPA og helsetjenester. Panelsamtale i regi av AssisterMeg
Tid: Onsdag 12:00
Sted: Kirkens bymisjon, Torvet 3

AssisterMeg ønsker med denne debatten å nå beslutningstakere og andre med innflytelse til å få en økt forståelse for problemstillinger knyttet til BPA og helsetjenester/helserelaterte oppgaver.

 

Inkludering i idretten og samfunnet. Panelsamtale i regi av NIF
Tid: Onsdag 14:30
Sted: Samfunnsteltet, nr. 100

hvordan kan vi sikre at en inkluderende visjon skaper handlinger og bidrar til å bryte barrierer og stoppe utestengning fra alle deler av samfunnet? Hva kan idretten lære av arbeidslivet og omvendt? Hvordan kan vi sikre at alle har samme muligheter til et fritt liv og deltakelse på lik linje i samfunnet?