Kategori: Nyhet

Deltakelse i undersøkelsen «Trans og funkis»

Ønsker du å fortelle oss i Unge funksjonshemmede om dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne?

Likestillings- og mangfoldsutvalget har levert sin utredning

I dag ble utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget “På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter” overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Unge funksjonshemmede er enig – det er på høy tid at våre rettigheter realiseres.  

Lys skinner inn gjennom halvåpne persienner i et vindu. Den beige veggen lyses delvis opp, rommet ser tomt ut.

2 av 5 opplever sitt sosiale liv som dårligere enn under nedstengingen

Resultatene fra spørreundersøkelse fra høsten 2022 som kartla langtidsvirkende effekter av nasjonale smitteverntiltak er klare.

Fargerike pulverskyer i blått og rødt møtes og spres utover.

Svar på undersøkelsen om mikroaggresjoner

Hjelp oss å måle nedsettende kommentarer og uomtenksomme bemerkninger.

En ung kvinne i rullestol har en annen sittende på fanget mens de bruker en trusevibrator

Kartlegging: Har du noe å si om seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler?

Vi vil høre mer om utfordringer og gode løsninger for seksuell nytelse og seksualtekniske hjelpemidler.

Illustrasjon av postkasse. Nok er nok!

Delta i forskningsprosjekt om mikroaggresjoner

Fafo og Unge funksjonshemmede ønsker å høre om dine erfaringer til et forskningsprosjekt.

Stortinget med mørke skyer i bakgrunnen.

Hva skjer med inkorporering av CRPD?

I går ble et representantforslag om å inkorporere FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) behandlet i Stortinget. For Unge funksjonshemmede er det ingen overraskelse at forslaget nok en gang ble nedstemt.

Ny undersøkelse om ettervirkninger av koronapandemien!

Ønsker du å svare på en undersøkelse om langtidsvirkninger av koronapandemien for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer?

– En historisk dag for hele Norge

I dag ble det offentlig at regjeringen gir en gruppe jurister i oppdrag å vurdere inkorporering av FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov.