Stortinget rett forfra. Det er blå himmel med noen skyer og man ser sola lyse over taket.

Statsbudsjettet 2024: Noen store mangler

Ingen større pott til aktivitetshjelpemidler, en pott som i år gikk tom i februar, er en av manglene i statsbudsjettet for 2024.

Publisert 10. oktober 2023

Skrevet av Trude Telle

I budsjettet er det satt av penger til mange gode tiltak. Det er likevel mye Unge funksjonshemmede savner, særlig med tanke på budsjettets størrelse.

Her er våre tanker oppsummert:

 

Dette er vi glade for:

 • Det skal legges fram et lovforslag i 2024 for å forhindre at unge plasseres på institusjoner beregnet for eldre
 • Installasjon av store og komplekse hjelpemidler flyttes til stønadsbudsjettet
 • Bevilgningen til ungdomsgarantien økes med 175 millioner kroner, til totalt 380 millioner kroner
 • 82,5 millioner i økt bevilgning til arbeidsorientert uføretrygd
 • 12,1 millioner til å øke fast ansatte i tolketjenesten
 • Økning på 10 millioner i funksjonsassistanse utover totalen som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2023
 • 10 millioner i økt grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene
 • Bevilgningen på 10 millioner til læremidler som ble gitt over revidert nasjonalbudsjett videreføres, og det kuttes ikke i bevilgningen til Statped
 • 160 millioner til kompetanseløftet og 5 millioner til syns- og audiopedagogutdanningen

Dette er vi skuffet over:

 • Ingen reell styrking av helsefrivilligheten
 • Det er endringer i blåreseptordningen og det innføres anbud på blåresept. Verken fastlege eller pasient kan dermed bestemme hvilket av de likeverdige legemidlene som skal benyttes.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten får over 1 milliard, uten at man kan se at det gir stor gevinst. Det går inn i kommunenes ramme, vi er bekymret for at man ikke vil se effekten av det bevilgningen skulle tilsi
 • Ingen reell økning i bevilgningen til aktivitetshjelpemidler. Det er også økte egenandeler for nye hjelpemidler og endringer i forskriften. Regjeringen sier de vil gjøre noe med etterspørselen.
 • Veikart Universelt utformet nærskole nevnes ikke. Målet om at alle skoler i Norge skal være universelt utformet innen 2030 blir vanskelig å nå når det ikke rettes fokus mot det.
 • Det står lite om seksuell helse utover HIV
 • BPA omtales ikke. Det trengs en bedre BPA-ordning. Stortinget har pålagt Regjeringen og komme med en Stortingsmelding og vi forventer derfor å se dette i budsjettet for neste år.