To tjukke bøker ligger oppå hverandre. På dem står det Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, inkorporering i menneskerettsloven, del 1 og 2.

Utvalget leverte sin rapport i to deler.

Ekspertutvalg anbefaler inkorporering i menneskerettsloven

Dette er et viktig steg for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir fulgt i Norge, sier styreleder Ingrid Thunem.

Publisert 15. januar 2024

Skrevet av Trude Telle

Siden desember 2022 har et ekspertutvalg jobbet med å se på hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal inkorporeres i norsk lov. Det betyr at utvalget skal vurdere hvordan konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter kan bli en del av det norske lovverket og hvilke endringer som eventuelt må gjøres for at dette skal være mulig. Utvalget fikk tydelige føringer på at de særskilt skulle vurdere inkorporering i menneskerettsloven.

Nå er konklusjonen klar: flertallet i utvalget anbefaler at konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inkorporeres i menneskerettsloven.  

– Dette er en viktig delseier! At flertallet i ekspertutvalget er tydelige på at konvensjonen må inkorporeres i menneskerettsloven er utrolig bra og et avgjørende steg for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter likestilles med alle andre menneskerettigheter, sier Thunem.

Unge funksjonshemmede har vært tydelige på at inkorporering i menneskerettsloven er det eneste alternativet. Funksjonshemmede og kronisk syke blir systematisk diskriminert i samfunnet, og Unge funksjonshemmede mener at et ledd i å få bukt med diskrimineringen er å ta funksjonshemmede og kronisk sykes menneskerettigheter på alvor. Det må skje gjennom lovverket. Det er derfor en viktig seier at et ekspertutvalg nå anerkjenner diskrimineringen funksjonshemmede og kronisk syke utsettes for, og at de mener inkorporering i menneskerettsloven er veien å gå.  

– Dette forplikter, og vi forventer nå en rask prosess videre. Inkorporeringen burde jo ha skjedd i går, så vi forventer at ministeren er rask på ballen og får på plass dette før sommeren, avslutter Thunem.