Stortinget på kveldstid. Det er mørk blå himmel og gult lys kan ses ut fra vinduene,

Unge funksjonshemmede har en rekke krav til Statsbudsjettet 2024.

Unge funksjonshemmedes krav til Statsbudsjettet 2024

Før jul 2022 sendte vi inn våre krav til Statsbudsettet.

Publisert 14. april 2023

Skrevet av Trude Telle

Under kan du se kravene Unge funksjonshemmede har sendt til de ulike departementene. Temaer vi tar opp er blant annet TT-ordningen, Veikart Universelt utformet nærskole, seksuell helse, psykisk helse, nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.