Nærbilde av et bord med flere papirark med tabeller, statistikk og tall strødd utover. Man ser hendene til en hvit person som taster på en kalkulator og holder et av arkene.

I mai legger regjeringen frem revidert statsbudsjett. Der må de finne ekstra midler til alle uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på minsteytelser.

Bevilg 3000,- ekstra til alle uføre

Regjeringen må finne ekstra midler til alle uføre og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på minsteytelser.

Publisert 14. april 2023

Skrevet av Trude Telle

«Alt» har blitt dyrere. Strøm, mat og transport – de helt vanlige tingene som skal til for å få hverdagen til å gå rundt. Nesten alle har merket at levekostnadene har økt i det siste, men for noen av oss blir det ekstra tøft.

Vi i Unge Funksjonshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) representerer mange av dem som er hardest rammet av de økte prisene. Derfor har vi nå sendt et felles krav til regjeringen. Vi ber om at uføre og mottakere av AAP på minsteytelser får krisestøtte på minst 3000,- ekstra. Unge under 25 år på AAP må gis et høyere beløp. De av oss det gjelder, lever i dag på rundt 150.000,- i året.

Mange uføre og personer som mottar AAP har varige funksjonsnedsettelser og/eller helseutfordringer. I tillegg til økte generelle kostnader har mange høye helse- og ekstrautgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen. Dette har igjen konsekvenser for den økonomiske situasjonen (bufdir.no, 2023).

Matkøene til frivillige og ideelle organisasjoner har vokst i hele landet. Mange av dem som nå ber om hjelp er uføretrygdede. En fersk undersøkelse fra Statistiske sentralbyrå viser at flere uføretrygdede faller under lavinntektsgrensen, eller fattigdomsgrensen. Personer som er uføretrygdet henger etter i den generelle inntektsutviklingen i samfunnet.

Det er positivt at regjeringspartiene og SV før jul ble enige om at uføre på minsteytelser får en ekstra utbetaling på 3000 kroner i 2023, samt at det ble gitt en liten økning i barnetillegget på arbeidsavklaringspenger. Men dette er for lite i en ekstraordinær økonomisk situasjon. Vi frykter at mange ikke vil klare seg økonomisk gjennom året. Det haster med flere strakstiltak for å lette på situasjonen.

Regjeringen må handle nå.