Teksten til maktens korridorer

Prosjektet Til Maktens korridorer er nå ferdigstilt og rapporten er tilgjengelig for nedlasting.

Til maktens korridorer – rapport

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser. I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering.

Publisert 7. april 2022

Skrevet av Trude Telle

Mennesker med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom er underrepresentert i norsk politikk, til tross for at kravene til bredere representasjon av ulike diskriminerte grupper har økt i senere år. Dessverre har det vært lite søkelys på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser deltar i norsk politikk, og i hvilken grad deres deltakelse er tilrettelagt for, spesielt blant ungdom og unge voksne.

Målet med dette prosjektet er å bedre levekårene for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ved aktiv deltakelse i politikk. Som del av prosjektet intervjuet vi syv unge personer med funksjonsnedsettelse og/eller kronisk sykdom. Målet er å vise at det ikke finnes noen motsetning mellom det å være funksjonshemmet og politisk aktiv.

Vi gjennomførte også en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan unge funksjonshemmede opplever tilrettelegging i de politiske partiene. Funnene er samlet i rapporten som nå er lansert!

 

Rapporten kan lastes ned under, og du finner prosjektsiden her.