The NAVigator (2013)

I rapporten gir vi tips til godt ungdomsarbeid i NAV.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Rapporten tek føre seg ulike ungdomsprosjekt ved lokale NAV-kontor og oppsummerer suksessfaktorane i ti punkt.

Mange av dei vellukka ungdomstiltaka er prosjektfinansiert eller finansiert over kommunebudsjettet. I fleire tilfelle har tiltaka blitt avvikla på grunn av endt prosjektperiode eller kommunale kutt, og resultata har igjen uteblitt.

Vellukka lokale tiltak blir heller ikkje nødvendigvis tatt i bruk ved andre NAV-kontor.