Tre figurer står ved siden av hverandre. En snekker, en lærer og en baker. Grafikk.

Ufør og i jobb – det er mulig!

På denne siden har vi samlet informasjon til deg som er uføretrygdet og ønsker å jobbe litt eller mye ved siden av trygden.

Publisert 6. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Nyttig info til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere

Tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne (2016)

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Støtte og tiltak fra NAV (2016)

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. På denne siden finner du en oversikt over noen av dem.

Mange bekker små (2016)

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkurs som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016.

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet? (2016)

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger den på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak (2016)

Her finner du vår rapport om utdanning som arbeidsmarkedstiltak.