Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har laget en brosjyre med tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Tipsene er laget som del av prosjektet «Mange bekker små», med støtte fra ExtraStiftelsen.

Tips til arbeidsgivere

  1. Kartlegg virksomhetens behov
  2. Gjør det tydelig at dere er en inkluderende arbeidsplass
  3. Vær konsekvent: Prøv å være nøyaktig og realistisk når dere skal fastsette hvilke krav dere vil sette til søkerne.
  4. Bruk NAV og bli en IA-bedrift
  5. Kartlegg tilgjengelighet og miljø på kontoret
  6. Se hva andre virksomheter har gjort
  7. Ta samfunnsansvar og ikke overse kompetanse