Prosjektlogo: Aurora Kobernus

Til maktens korridorer

En ung kvinne i stripete top står ute og smiler til kamera

Foto: Maya Økland

Aurora Kobernus

Aurora Kobernus (23) meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne (MDG) 1. januar i 2021. En uke senere hadde hun levert forslag til forbedring på partiets funkisfelt, og fikk gjennomslag på alle punkter. Nå er hun partiets frivillige fagrådgiver og styremedlem i Nordre Aker MDG.

Med et brennende engasjement for klima, miljø og likestilling for funksjonshemmede er hun aktiv i en rekke frivillige organisasjoner i tillegg til politikken.

Som student på Blindern opprettet hun Funkisstudentene, et samlingspunkt for mennesker som bryter med funksjonsnormen og er under utdanning og for andre som er interesserte i tematikken.

 

Universelt utformet klimastreik

Jeg jobber ofte med saker fra bunn og videre opp i systemet, men har også fått gjennomslag når jeg har tatt opp saker direkte, som da jeg jobbet for at skolestreik for klima måtte bli universelt utformet, sier Aurora.

For henne var det viktig at alle elever skulle ha mulighet til å ytre seg om klimakrisen og Norges ansvar i den.

Under skolestreiken deltok flere funkiser. Hun forteller at selv om ikke alle nødvendigvis var enige med henne politisk, ble det gjort klart hvor viktig det var å bli invitert og få mulighet til å delta.

Som kjent fikk klimastreiken stor oppmerksomhet over hele landet og Aurora oppfordrer flere til å gjøre noe i lokalmiljøet sitt:

Man skal ikke undervurdere potensiale til «små» lokale arrangementer. I dette tilfellet førte det til at jeg fikk snakket med mange stortingspolitikere og fikk komme rett til kjernen.

På det politiske sporet 

For Aurora gikk veien til politikken via diagnosespesifikke organisasjoner. Foreningene tilba et trygt rom hvor man kunne prøve seg frem uten frykt for å dumme seg ut og ga henne nyttige verktøy for å jobbe videre.

Aurora ble etter hvert mer sikker på hvor hun sto på det politiske spekteret og ønsket å være mer aktiv. Men det var spesielt én ting hun la merke til som bekymret henne: Det finnes få synlige eller åpne funksjonshemmede politikere i Norge i dag.

Hvor er alle funkispolitikerne? Det spørsmålet bidro til at jeg bestemte meg for å delta i partipolitikken, slik at jeg kunne gjøre den mer tilgjengelig for flere kronisk syke og funksjonshemma, som meg selv.

Hybridløsninger

Hva trenger du? Dette spørsmålet er en god start for inkludering forklarer Aurora.

For henne kan det bety å ta en pause mellom øktene. Andre ganger kan være vanskelig å vite nøyaktig hva som skal til. Det hjelper likevel å prøve å finne løsninger sammen med partifellene:

Ofte kommer vi opp med hybridløsninger. Det kan være at jeg bruker telefon fremfor e-post. Deretter kan jeg sende en kort e-post med oppsummering av samtalen. Det funker for meg fordi jeg ikke kan skrive for mye på skjerm av gangen.

Digital kommunikasjon kan både være en ressurs og en barriere understreker hun, og påpeker hvordan dette har påvirket de fleste under koronapandemien. Hun ser med optimisme på hva det kan gjøre for funkisbevegelsen.

Jeg tror at vi kommer til å se mange hybridløsninger nå. Flere er i ferd med å forstå at man kan møte ulike behov og samtidig få jobben gjort. Det kommer oss funkiser til gode.

Å bruke smarte digitale løsninger kan også bidra til å spare miljøet, ved å kutte ned på forbruk og reiser knyttet til møtevirksomhet:

Det er kult å tenke på at det å inkludere alle, også kan være den beste måten å spare klimaet på.

Konkrete virkemidler

Lokalpolitikeren er klar på at alle partiene må heve standarden sin for inkludering av funkiser og minoriteter: For å delta må funkiser føle seg velkomne. At regjeringen ikke tok CRPD inn i norsk lov bidrar for noen til mer kamplyst, men også at mange ikke føler seg velkomne inn i politikken.

At vi ikke har CRPD i norsk lov forteller at våre menneskerettigheter ikke er viktige nok.

Hun etterlyser økt kunnskap om kronisk og usynlig sykdom og hva det kan innebære for den enkelte. Hvorfor ikke alltid ha et hvilerom tilgjengelige for de som trenger det, for eksempel? Og ha større bruk av tolk? Ikke bare tegnspråk, men flere språk?

Det må være mulig å være for eksempel funksjonshemma, skeiv, samisk -alt på en gang, også i politikken. For noen av oss er jo interseksjonelle, ikke sant? Det skal det være rom for.

Verdifullt bidrag

Jeg synes ikke jeg er verdens viktigste person, men jeg mener at mine erfaringer er viktig for samfunnet å vite om. Jeg tror mange av oss funkiser vet mye som kunne kommet kommunene våre til gode.

Hun oppfordrer derfor flere funksjonshemmede til å kreve sin plass i politikken: Vi trengs alle sammen, for ingen andre vil gjøre jobben for oss. Det faller på oss.

Har du tilfeldigvis en stor rullestol som tar plass? Dobbelt så kult – da må de se deg!

 

 

 

 

Bilder av Aurora

Trykk på bildene under for å se større versjoner.

En ung kvinne jobber på laptoppen på soverommet. En ung kvinne foran en grå mur vegg. En ung kvinne ute på en balkong