Prosjektlogo: Mirnesa Balagic

Til maktens korridorer

En bling kvinne ute

Foto: Maya Økland

Mirnesa Balagic

Mirnesa Balagic (29) har ønsket seg et Norge i EU siden hun var 13 år. Hennes engasjement for internasjonalt samarbeid og solidaritet opptar henne like mye som likestilling for funksjonshemmede.

Mirnesa er styremedlem i Lillestrøm Venstre, og sitter som vara i kommunestyret i Ullensaker. Til daglig jobber hun i Uloba Indepentent living: en organisasjon med mål om å bedre funksjonshemmedes levekår ved tilrettelegging og assistanse for mennesker med behov for det.

Det var i samfunnsfag da vi for første gang lærte om norsk medlemskap i EU og EØS, at den politiske gnisten ble tent i meg. Kanskje en komplisert sak for en 13-åring, men jeg synes det var veldig gøy! Siden har jeg alltid vært opptatt av internasjonalt samarbeid og solidaritet.

Som 16-åring begynte hun å engasjere seg interessepolitisk gjennom Norges Blindeforbunds Ungdom. Motivasjonen var å endre på det som ikke fungerer for synshemmede i samfunnet. Som blind var det irriterende å ikke kunne kjøpe billett til bussen eller ta ut penger fra minibank fordi automatene hadde touchscreen. Universell utforming handler om mye mer enn ramper for rullestolbrukere poengterer hun.

Som 16-åring begynte hun å engasjere seg interessepolitisk gjennom Norges Blindeforbunds Ungdom. Motivasjonen var å å endre på det som ikke fungerer for synshemmede i samfunnet. Som blind var det irriterende å ikke kunne kjøpe billett til bussen eller ta ut penger fra minibank fordi automatene hadde touchscreen. Universell utforming handler om mye mer enn ramper for rullestolbrukere poengterer hun.

 

Stort potensiale med BPA

Jeg ville bevisstgjøre majoritetsbefolkningen som ikke lever med funksjonsnedsettelse til daglig. Mange vet ikke hva tilrettelegging og universell utforming innebærer.

Det er generelt lite forståelse for at synshemmede opplever behov for BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Fordi mange synshemmede kan gjøre mye praktisk selv, ses det ikke alltid på som nødvendig at man skal få assistanse til å dra på møter eller drive med fritidsaktiviteter. Men ved nedsatt syn tar ting ofte lengre tid. Selv har Mirnesa tilstrekkelig BPA-timer, men kjenner flere som ikke får nok timer til å leve livet slik de ønsker. Mangel på BPA kan gjøre det umulig å være i jobb, ha familieliv, og samtidig være politisk aktiv eller trene forteller hun. Det er essensielt å jobbe for bedre forståelse for hva BPA kan bidra til og at behovet for assistanse finnes hos langt større gruppe mennesker enn de som vanligvis får det innvilget.

Det er ikke nok at det står i et rundskriv at BPA skal bidra til økt deltakelse i samfunnet. Deltakelse i samfunnet er et elementært menneskelig behov.

Funkispolitikk: et felles ansvar

Samtidig som hun jobber for funksjonshemmedes rettigheter, er det viktig for Mirnesa å vise at man kan fronter flere saker. Funksjonshemmede må være med i politiske partier og snakke om alt man er opptatt av. Det bidrar til å endre holdninger i samfunnet vårt. Hun konstaterer: de som ikke er funksjonshemma selv kan jo også snakke om funkis-politikk, ikke sant. Det trenger ikke være funksjonshemmedes oppgave alene.

Vis at du er her, ikke først og fremst som funkis, men som samfunnsengasjert på alle felt. Gå opp på talerstolen og snakk om det du brenner for.

Ta plassen

Med endringsvilje som største motivasjon er hun klar på at aktiv deltakelse er nøkkelen til et bedre samfunn. Da korona kom, opplevde hun, som mange synshemmede, digitale barrierer. Det sa hun klart i fra om.

Det som har fungert for meg er å si fra om hva jeg trenger for å delta. For min del er det ikke mye, men ved fysiske møter må jeg ha med assistent og førerhunden min, Ibux. I forbindelse med korona måtte partiet gjøre endringer digitalt for at jeg kunne delta og avgi stemme. Dette ble jeg hørt på i alle ledd av partiet: lokalt, fylkeslag og i den sentrale delen av hovedorganisasjonen.

Når man har god dialog skal det ikke så mye til for å kunne delta, egentlig.

Mange av barrierene kan sitte litt i hodene forsetter hun. Som ung må man tørre å komme over den terskelen der det er skummelt å ta ordet og si ifra. For venstrepolitikeren har deltakelsen ført til mer selvtillit.

Å være med har stor verdi for meg personlig og er ekstra gøy når jeg ser at det fører til endring. I tillegg er det viktig for samfunnet: min deltakelse beriker mangfoldet i politikken.

Helst vil hun se funkiser representer i alle partiene.

Brenner du for en sak eller har lyst til å teste komfortsonen din litt? Kanskje vil du ta saker videre fra interesseorganisasjonen? Da er politikk noe for deg, smiler Mirnesa.

 

 

 

 

Bilder av Mirnesa

Trykk på bildene for å se større versjoner

 

En blind kvinne ute med førerhunden sin.  En kvinne med førerhund og Oslofjorden i bakgrunne. En kvinne sitter ute med førerhunden sin