Prosjektlogo: Simen Bondevik

Til maktens korridorer

Ung mann ute på Opeaen

Foto: Maya Økland

Simen Bondevik

Lederen for Unge Sentrum, Simen Bondevik (21) har cerebral parese (CP), kronisk lungesykdom og migrene. Han vil ha slutt på en politikk forbeholdt funksjonsfriske og de mest privilegerte i samfunnet.

Simen visste allerede som 11-12 åring at han ville engasjere seg politisk, men med en aldersgrense på 13 år for å melde seg inn måtte han vente. På 13-årsdagen kunne han endelig kalle seg Krf-medlem, noe han var frem til 2020. Da forlot han Kristelig folkeparti (KrF) til fordel for det nystartede Partiet Sentrum, hvor han i dag leder ungdomspartiet.

Jeg vil si at jeg er en ganske følelsesstyrt person på den måten at jeg følger samvittigheten og det som kjennes riktig inni meg. Jeg er veldig opptatt av å gjøre det jeg mener er rett.

Det er spesielt tre saker som er viktig for 21-åringen:

Klimakrisen kommer først, det er vår tids aller største utfordring. Deretter fattigdom og bistand fordi verdens ressurser er veldig skjevt fordelt. Videre er det innvandring og integrering. Jeg synes den tonen mange politikere snakker om innvandrere på er veldig vondt å høre på. I det siste har jeg også blitt mer og mer opptatt av ulike minoriteters rettigheter, så kan egentlig si at det blir fire områder som jeg brenner aller mest for nå.

Med hjerte for flere ulike felt har han også medlemskap i en rekke interesseorganisasjoner. Likevel er han klar på at politikken er det riktige stedet å få utløp for engasjementet sitt.

Det finnes mange viktige måter å engasjere seg på og interesseorganisasjoner er en av dem. Men for meg som er opptatt av mange ulike felt og samfunnet som helhet var det egentlig helt naturlig å gå inn i et parti. Det er partiene som har makt i Norge, og vi trenger innflytelse her for å endre de sakene vi vil i samfunnet direkte.

Barrierefulle holdninger

For Simen er det klart at holdningene i politikken er en barriere i seg selv. Han etterlyser endring i folks tankemønster.

Det er en grunn til at de fleste på Stortinget er eldre hvite funksjonsfriske heterofile cismenn, ikke sant? Hele det politiske systemet er bygget opp for folk som passer inni normen og som har best forutsetninger for å engasjere seg – og det ser vi også resultatet av i politikken. Demokratisk deltakelse er på den måten forbeholdt de mest privilegerte i samfunnet.

Som leder for et nasjonalt ungdomsparti kan han selv kjenne på at kreftene ikke strekker til når tempoet blir for høyt, men han vet også hva som skal til for å få arbeidet til å til å gå opp.

Det er forventet at tempoet skal være 110% hele tiden, og det klarer man ikke alltid. Hvem som helst ville ikke klart det! Men for kronisk syke og folk med funksjonsnedsettelser så kan det være ekstra utfordrende. For meg er det viktig å få mulighet til å slappe av når det er store samlinger og møter, for eksempel ved å ha et eget hotellrom. Det er noe som fungerer godt for meg så jeg kan gjøre jobben.

Ved å ha påmeldingsskjema ved arrangementer kan man si fra om behov og bidra til både mer tilgjengelighet og tryggere omgivelser for deltakerne. Dette er bare ett av flere tiltak som gjør politikken mer tilgjengelig. Videre etterlyser han et løft når det kommer til universell utforming på politiske arenaer.

Jeg har vært på noen hundretalls politiske møter, men aldri ett hvor det har vært tegnspråktolka, for eksempel.

Ung revolusjon nå

Simen forteller at han ofte møter engasjert ungdom som likevel kan være redde for at de ikke er smarte nok eller kan nok om politikk for å delta. Disse forestillingene vil han til liv. Politikken er også et sted for læring.

Utgangspunktet mitt var at jeg synes det er dumt at det er så mye fattigdom i verden, og at vi må gjøre mer for klimaet, men jeg visste jo ikke noe mer enn det. Når man begynner å engasjere seg lærer man mer om det man er interessert i.

Til tross for at unge under 30 utgjør 40% av befolkningen gjenspeiles ikke dette i antall folkevalgte på stortinget, og representanter for unge med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse er nærmest fraværende. For å få bukt med utdaterte holdninger er han klar på hva som må til:

Vi trenger en ung revolusjon i politikken. I dag er det sånn at de som er innafor normen slipper opp og frem. Det kan vi endre på.

 

Bilder av Simen

Trykk på bildene under for å se større versjoner.

 

En ung mann på Operataket  En ung mann sitter ute ved Operaen  En ung mann foran et vindu