Prosjektlogo: Rapport

Til maktens korridorer

Som del av dette prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvordan unge funksjonshemmede opplever tilrettelegging i de politiske partiene. Funnene er samlet i rapporten du kan laste ned her!