Prosjektlogo: Videregående skole (VGS)

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Videregående skole (VGS)

Disse rettighetene gjelder for deg som går på videregående skole, både yrkesfaglig og studiespesialisering.

Det å bli 16 år

Fra du er 16 år har du såkalt selvbestemmelsesrett om din helse. Det vil si at du er myndig når det er snakk om din helse fra du er 16 år og du får ta avgjørelser selv. Det er også du som bestemmer om du vil motta behandling, med noen unntak. Kreftbehandling og blodoverføring er det for eksempel fortsatt dine foreldre eller foresatte som bestemmer om du skal få, fram til du blir 18 år. Fra du er 16 må du selv si at det er greit før helsepersonell deler informasjon om deg til dine foreldre eller foresatte.

 

Det å bli 18 år

Når du blir 18 år blir du offisielt myndig og får selvbestemmelsesrett på alle områder. Du bestemmer alt som har med deg å gjøre. Hvis du vil at dine foreldre eller foresatte skal hjelpe deg ved å søke om ting for deg etter at du har fylt 18, må du gi dem en fullmakt. Hvis du har gitt noen en fullmakt kan du når som helst trekke den tilbake hvis du ombestemmer deg.

 

Tilrettelegging på videregående skole

På videregående finnes det mange ulike linjer å velge mellom. De organiseres og utføres på forskjellige måter, og man vil trenge forskjellig type tilrettelegging. På studiespesialiserende vil mange av de eksemplene på tilrettelegging som ble nevnt under oversikten over rettigheter være gode måter å tilrettelegge, mens det på yrkesfag vil være behov for flere typer tilrettelegging. Du har rett på å få den tilretteleggingen du trenger, uansett hvilken retning du velger. Dette gjelder også når du er lærling.

Hvis du er usikker på hva som kan tilrettelegges for deg er det letteste å snakke med en lærer eller veileder på skolen som kan svare på spørsmål for akkurat din situasjon. Det kan også være aktuelt å søke om stipend for tilrettelegging.

 

Skal du begynne på høyere utdanning?

Se hva skolen din sier om tilrettelegging!

Du finner en oversikt over ting det kan være lurt å tenke på som student på ung.no.