Prosjektlogo: Innledning

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

 

 

Det er behovet ditt som utløser rettigheter i skolen, ikke selve diagnosen.

Du må kunne vise at du har et behov, for eksempel med en legeerklæring, men det betyr ikke at du må ha en diagnose. Behov følger ofte diagnoser, men det er ikke et krav at du må ha en diagnose for å få de tingene du har rett på.

 

 

Formål og målgruppe

Dine rettigheter som elev er et e-læringsverktøy rettet mot elever på ungdomsskole og videregående skole. Det gir deg en oversikt over hva du har rett på, og hva du gjør hvis du ikke får det du har rett på.

Verktøyet er satt opp med korte forklaringer på de ulike rettighetene. Du finner noen refleksjonsspørsmål underveis – disse er ment å hjelpe deg å tenke på hvordan du har det og hvordan rettighetene fungerer i praksis for deg. Du finner også en oversikt over hvilke lover som er viktig for deg som elev. Dette er for å gi deg innsikt i hvor i de norske lovene du kan finne det som påvirker deg som elev. Det betyr også at hvis du ikke får det du har rett på er det et brudd på norsk lov.

På slutten av verktøyet finner du informasjon om hvordan du klager og en ressursbank. Klaging kan være nødvendig hvis du ikke får det du har rett på i skolen, og denne siden gir deg en innføring i hvem du skal ta kontakt med og når du bør ta kontakt med dem. Ressursbanken gir deg en oversikt over steder du kan finne mer informasjon, og organisasjoner og tjenester du kan kontakte hvis du føler du trenger mer direkte hjelp.

 

Har du noen innspill eller tilbakemeldinger du ønsker å dele? Send en e-post til trude@ungefunksjonshemmede.no