Prosjektlogo: Ungdomsskole

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Ungdomsskole

Disse rettighetene gjelder spesifikt for deg som er elev på ungdomsskolen.

Leirskole

Det er vanlig å dra på leirskole i løpet av ungdomsskolen. Du har rett til å få være med på det. Alle elever, om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke, skal få mulighet til å være med på leirskole.

Hvis du trenger ekstra utstyr eller tilpasninger for å være med på tur, skal skolen eller kommunen betale for det. Du skal ikke gjøre det selv, du skal kunne være med på lik linje som andre.

 

Ekstra år på grunnskolen

Hvis du har behov for å bruke lengre tid på å fullføre skolen kan du søke om å få et år ekstra på grunnskolen. Det søker du om til kommunen, og det undersøkes nøye om det er behov for det eller ikke. Du kan for eksempel ikke få et år ekstra hvis du vil forbedre karakterene dine.

 

Overgang fra ungdomsskole til vgs

Når du begynner på videregående skole kan det være aktuelt å søke ekstra stipend for tilrettelegging. Dette er lurt å lese om og finne ut når du må søke om det, så du er sikker på at du får det du trenger til skolestart. Stipend til tilrettelegging kan være for tilrettelegging av hybel, hvis du bor på hybel, eller tilrettelegging for å kunne velge den linja du vil gå på. Det gjelder også tilrettelegging for å kunne være lærling.