Prosjektlogo: Klaging

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Klaging

På denne siden kan du lese om prosessen rundt klaging. Hva kan du klage på? Når skal du klage? Hvem klager du til? Og hva gjør du hvis klagen ikke går igjennom?

Hva kan du klage på?

Alle rettighetene som står i dette verktøyet er ting du har rett på hvis du har behov for det. Da har du også rett på å klage hvis du ikke får det du har behov på. Hvis du er usikker på om du får oppfylt rettighetene dine eller ikke kan du kontakte rettighetshjelpen til elevorganisasjonen. De jobber spesifikt med rettigheter til elever og du kan kontakte dem her.

Du finner noen eksempler på brudd på rettigheter under.

Sosialt miljø:
Du blir mobbet, og når du sier ifra til lærere og rektor gjør de ingenting for å hjelpe.

Fysisk miljø:
Du kommer deg ikke fysisk rundt i skolegården.

Tilrettelegging:
Du har behov for å sitte på et eget rom under eksamen, men blir likevel plassert på sal med andre.

Tilpasset opplæring:
I stedet for å gi deg tilpasning i klasserommet tar lærerne deg ut av den vanlige undervisningen og plasserer deg alene, selv om du ikke vil det og det ikke er det beste for deg.

 

Hvem skal du klage til?

Når du skal klage på noe på skolen din er det en rekkefølge du følger med klagen din. Du klager til skolen først, og hvis klagen din ikke går igjennom der kan du ta den videre til neste sted. Hvis den ikke går igjennom der heller kan du gå videre derfra og så videre. Under står stedene du klager til i rekkefølgen du bør klage til dem.

Skolen din

De første du snakker med er alltid skolen din. Lærerne dine og rektor på skolen kan hjelpe med mye, og ofte holder det å bare snakke med dem. Dette er lurt å gjøre så fort du opplever utfordringer eller problemer.

Hvis du vil sende en offisiell klage retter du den mot rektor. Hvis klagen din ikke går igjennom på skolen din, eller du føler du ikke blir tatt på alvor kan du klage til statsforvalteren.

Statsforvalteren

Det er statsforvalteren som behandler alle klager om brudd på rettigheter, også for deg som elev. Hvis klagen din ikke godtas kan du ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les mer om hvordan du klager til statsforvalteren her.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Du klager ikke direkte til likestillings- og diskrimineringsombudet. Det de tilbyr er veiledning og råd så du vet om du bør gå videre med en klage til Diskriminerningsnemda. Ombudet er gratis å kontakte og du kan lese mer om her.

Hvis du ikke er sikker på om det du har opplevd er diskriminering kan du for eksempel kontakte ombudet. Da hjelper de deg å snakke om hva som har skjedd og finne ut om du bør klage eller ikke.

Diskrimineringsnemnda

Det er diskrimineringsnemnda som står øverst. Dette er det siste stedet du eventuelt klager. Hvis du klager dit er det de som til slutt bestemmer om du har blitt diskriminert.

Du kan lese om hvilke klager diskrimineringsnemnda tar imot og hvordan du går fram her.