Prosjektlogo: Ressursbank

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Ressursbank

Her finner du en oversikt over hvem du kan kontakte hvis du lurer på noe om dine rettigheter, og en oversikt over gode ressurser hvis du vil lære mer.

RESSURSER

Nedenfor er det samlet noen ressurser som gir mer informasjon om det som står i dette verktøyet. På disse stedene kan du gå inn og lese mer selv.

 

Skolen er for alle

Dette er et verktøy som er utviklet for elever på ungdomsskole og videregående med funksjonsnedsettelser. Det gir en innføring i rettigheter og hvor du kan få hjelp. Du kan også se videoer og lese om historier fra virkeligheten, der elever selv forteller om ting de har opplevd på skolen som de ikke syntes var greit.

Nettsiden er satt opp for å ta spesielt godt vare på funksjonshemmede som bruker den, så du kan stille inn blant kontraster og tekststørrelse og få lest opp teksten. Du finner verktøyet på skolenerforalle.no.

 

Udir

Utdanningsdirektoratet forkortes ofte udir. Det er de som har ansvar for å utvikle barnehager og skoler, og det gjør de blant annet ved å lage læreplaner.

På Udir sin nettside finner du mye informasjon som kan være nyttig for deg som elev. Du kan blant annet lese om mobbing og hva du gjør hvis du blir mobbet på denne siden, eller om hørselshemning og hva slags tilrettelegging du kan få knyttet til det her. Det er også flere sider for mange ulike temaer, både for deg som elev og for foreldrene dine.

 

Ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) driver denne nettsiden for ungdom, som retter seg spesielt mot deg mellom 13-20 år.

På ung.no kan du lese om mange ulike temaer og stille anonyme spørsmål og få svar fra fagpersoner. Du kan også søke i spørsmål og se om noen andre allerede har spurt og fått svar på det du lurer på. Du kan lese spesifikt om tilrettelegging her, og om diskrimering her.

 

Videltar.no

Dette er en nettside som blant annet styres av Elevorganisasjonen. Den er laget slik at du kan velge om du er elev, forelder, kontaktlærer eller rektor.

For deg som elev gir den en oversikt over rettigheter og hva du kan gjør hvis dine rettigheter brytes. Du finner elevsiden her. 

 

FFO sin rettighetsbrosjyre

FFO står for funksjonshemmedes fellesorganisasjon. De jobber med mange saker knyttet til funksjonshemmede, og har blant annet laget en brosjyre om rettigheter i skolen.

Brosjyren er rettet mot foreldre og er kun ment for grunnskolen, men kan gi deg som elev viktig informasjon også. Brosjyren ble laget i 2018.

Du kan lese brosjyren på FFO sine nettsider. 

 

HVEM KAN DU KONTAKTE?

Her er det samlet hvilke personer og organisasjoner du kan kontakte hvis du trenger å snakke med noen for å få råd eller hjelp.

 

Skolen din

Aller først skal du snakke med noen på skolen din. Det kan være læreren din, rektor, veileder eller noen andre. I de aller fleste tilfeller har de veldig lyst til å hjelpe deg og til å finne løsninger som fungerer for deg.

 

PPT – pedagogisk-psykologisk tjeneste

Også kalt PP-tjenesten. De jobber med tilrettelegging for elever. Er du over 15 år kan du selv ta kontakt med PPT i din kommune for veiledning og råd, foreldrene dine trenger ikke gjøre det for deg. Alle som jobber i PPT har taushetsplikt.

Alle kommuner og fylkeskommuner har en PPT. På noen skoler har de kontortid og du kan snakke med dem på skolen din. Ta kontakt med en lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen din for å komme i kontakt med PPT.

 

Elevorganisasjonens rettighetshjelp

Elevorganisasjonen jobber generelt for at elevenes stemme skal bli hørt, både i media og på hver enkelt skole.

De har en tjeneste som heter rettighetshjelpen. Det er en tjeneste for deg som elev, som du kan kontakte for alt som har med rettigheter å gjøre. Hvis du er usikker på om noen har fratatt deg en rettighet, om du lurer på hvilke lover som sier hva, eller vil ha generelle råd. Du finner kontaktinformasjon hos elevorganisasjonen.

 

Barneombudet

Jobber spesifikt for å ta vare på barns rettigheter og passe på at Norge følger barnekonvensjonen. De har mye informasjon på sine nettsider, og du kan kontakte dem for å få veiledning via skjemaet på deres nettsider. Skjemaet er kryptert så det er bare Barneombudet som får se hva du skriver.

Du kan også lese mer om hva Barneombudet sier om rettigheter på deres nettsider. 

 

Elev- og mobbeombudet

Du kan kontakte elev- eller mobbeombudet for veiledning og spørsmål rundt skolemiljø og rettigheter. Du kan også snakke med ombudet om enkeltsaker, hvis du har et problem du ikke vet hvordan du skal løse. Det er elev- og mobbeombud i alle fylkene i Norge, du kan finne ditt ombud på elevombudene.no.

 

Statsforvalter

Det stedet du klager hvis du ikke føler du blir hørt av skolen din. Du kan også melde fra om mobbing og dårlig skolemiljø direkte til Statsforvalter hvis du vil det, selv når du ikke tør å snakke med noen på skolen først. Det gjør du på denne siden.

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Er nyttig å snakke med hvis du tror du kan ha blitt diskriminert. Du kan kontakte likestillings- og diskrimineringsombudet for råd og veiledning. Les mer på deres sider om skole og utdanning. 

 

FFOs rettighetssenter

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon har egne ansatte som jobber med rettigheter til folk med funksjonsnedsettelser. Her er det samlet mye informasjon og du finner kontaktinformasjon til senteret. Det er også en egen seksjon om skole.

 

Interesse- og brukerorganisasjoner

Det finnes mange organisasjoner for spesifikke diagnoser og skader. De kan ha mye kunnskap og erfaringer eller interne nettverk du kan ha nytte av. En del organisasjoner har også egne organisasjoner for ungdom, se om du finner din organisasjon blant medlemsorganisasjonene våre! 

 

Synes du lærerne dine kan bli bedre til å jobbe mot mobbing?

Tips dem om verktøyet vårt: Kronisk inkludering! 

Det er laget for lærere og ansatte i skolen og skal hjelpe dem å bli mer bevisste for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og å jobbe mot mobbing og hatprat.