Hvit tekst på mørk bakgrunn. Teksten er "Mitt vitnemål - bedre og inkluderende skole for alle". Grafikk.

bildetekst

Mitt vitnemål

Et vitnemål kan ikke bare være nøkkelen til jobb. Det åpner også døra til å delta i samfunnet på linje med andre. I 2017 laget vi kampanjen #mittvitnemål for å sette fokus på en inkluderende skole.

– Tenk om man heller kunne få karakter for egenskapene og verdiene man har med seg i livet. Da ville karakterkortet mitt sett helt annerledes ut.

– Nina Murberg