Vi markerer 40-års jubileum!

En figur holder opp et skilt hvor det står 1980-2020

40-års jubileum

Unge funksjonshemmede fyller 40 år i 2020 og vi ønsker å markere dette med et tilbakeblikk på vår historie.

Finn ut mer om Unge funksjonshemmedes historie ved å lese under om hvorfor og hvordan organisasjonen ble opprettet. Husk å bruke knappene i menyen for å se jubileumsfilmen vår, scroll gjennom tidslinjen eller kikke gjennom arkivet vi har laget.

Vår historie 

Det er takket være noen ildsjeler i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at Unge funksjonshemmede eksisterer i dag. Det var nemlig slik at de og flere ungdomsgrupper for funksjonshemmede så behovet for en paraply som rettet seg mot en yngre målgruppe.

På FFOs ungdomskonferanse i 1979 ble det derfor vedtatt å opprette en felles ungomdsorganisasjon i tilknytning til FFO. Et av navneforslagene allerede da var Unge funksjonshemmedes Organisasjon, forkortet til UFO. Innen stiftelsesmøte i 1980 hadde de blitt enige om at den skulle hete Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom (FFOU).

Skjermbilde av referat fra møtet hvor FFOU ble vedtatt

Dette er et skjermbilde av referatet fra det første møtet hvor FFOU ble vedtatt. Trykk på bilde for å åpne større versjon i et nytt vindu.

Grunnleggerne

Det er ikke mulig å liste alle som har vært aktive i organisasjonene gjennom årene, men vi syns det er fint å gi litt oppmerksomhet til de som var med helt i begynnelsen:

Leder:
Arnt Aas, Bløderforeningen i Norge

Styremedlemmer:
– Tone Andreassen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesykes Ungdomsforening
– Knut Tønsberg, NORILCOs Ungdomsgruppe
– Anne Marit Røsberg, Norges Handikapforbunds Ungdom
– Arnt Holte, Norges Blindeforbunds Ungdomsutvalg

Vararepresentanter:
– Knut H. Aas, Unge med Epilepsi
– Anne Svarverud, Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
– Jo Krogh, Norges Handikapforbunds Ungdom
– Karen Onshuus, Norsk Foreningen for Mental Helse. Karen var også organisasjonens første ungdomssekretær finansiert gjennom FFOs Arbeids utvalg.

Arbeidsområder

I det første året var fokuset på å etablere FFOU som en selvstendig organisasjon med gode interne retningslinjer. I januar 1981 ble et sosialpolitiskprogram vedtatt som dekket følgende områder:

  • Utdanning
  • Arbeid
  • Kultur
  • Trygdespørsmål – økonomi
  • Bolig
  • Helse- og sosialtjenesten
  • Transport
  • Samarbeid og medbestemmelse

For å lese helse programmet se Arkivet. Merk at de ikke er altfor ulike Unge funksjonshemmedes nåværende  Arbeidsprogram og Prinsipprogram.