Sjeldne møter (2013)

Rapporten handler om hvordan møter mellom unge sjeldne og helsevesenet oppleves.