Fire personer hopper i en brosteinsbelagt gate på kveldstid. Foto.

Hoppende glade på studietur i Edinburgh.

Reisebrev fra Storbritannia

I juni 2017 arrangerte Unge funksjonshemmede en studietur til Skottland og England, for å lære om brukermedvirkning og ungdomsvennlige helsetjenester. Her kan du lese reisebrev fra studieturen, og finne tips og ideer fra menneskene og organisasjonene vi møtte!

Publisert 2. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Studieturen var støttet av Utenriksdepartementet. Med på turen var representanter fra medlemsorganisasjonene, styret og sekretariatet i Unge funksjonshemmede.

Dag 1: Vi er i Edinburgh for å lære om ungdomsvennlig helsetjenester

I en klassisk britisk drosje snirkler vi oss gjennom gatene i Edinburgh, Skottland. Vi legger bak oss storslåtte slott og grønne parker, og setter kursen mot en av de mer økonomisk vanskeligstilte forstedene til byen.

Her blir vi tatt imot av Thistle Foundation, som holder til i et senter med andre ideelle organisasjoner. Thistle Foundation tilbyr oppfølging til mennesker med langvarige helseutfordringer. Programmene de tilbyr, handler om å bygge mestringsstrategier for å leve et selvstendig og godt liv. Oppfølgingen er bygget rundt individet, og tar utgangspunktet i den enkeltes behov og ønsker.

I en gammel enebolig rett over gaten, finner vi lavterskeltilbudet Health Opportunities Team (HOT). Tilbudet er for ungdommer i nærområdet, og veileder blant annet ungdom i spørsmål om mental helse og seksualitet. Senteret driver både oppsøkende arbeid og tar imot drop-ins. HOT er særlig opptatt av mangfold og inkludering, og på veggen i stuen henger et LGBT-charter. Det har HOT mottatt for sitt arbeid med å nå alle ungdommer. I tillegg jobber senteret for å bli bedre på inkludering gjennom en egen handlingsplan for mangfold.

På den andre sida av Edinburgh, møtte vi til slutt Edinburgh Voluntary Organizations Council (EVOC). EVOC er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner i Edinburgh, og en av tre partnere i Edinburgh Interface. Gjennom disse organene medvirker frivillig sektor i samfunnsplanleggingen, og samarbeider med lokale myndigheter om å utvikle gode tjenester i lokalsamfunnet. I EVOC finnes et eget nettverk for barne- og ungdomsorganisasjoner, og EVOC har blant annet vært med på utvikle retningslinjer for god oppfølging av barn, for å hindre utenforskap. Retningslinjene Getting it right for every child har som mål å forbedre oppfølging av barn og unge, og er et nasjonalt rammeverk for å støtte koordineringen av tjenester for barn og unge i Skottland.

Etter en dag med spennende møter i Edinburgh, setter vi oss på toget til London.

Fem personer poserer fremfor en mursteinsbygning. Foto.

Live Kristine Skott-Myhre (Dysleksi Ungdom), Camilla Lyngen (Unge funksjonshemmede og LMF), Coleman Kerr (Thistle Foundation), Kristin Slettvåg (Unge funksjonshemmede og NFCF) og Mads Johansson (Unge funksjonshemmede).

Dag 2: Hetebølge og nye ideer i London

Vi våkner til en stekende het dag i London, og setter kursen mot Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH). Dette er et kunnskapssenter, som jobber for bedre barnehelse gjennom kunnskap, innovasjon og ekspertise. RCPCH utvikler blant annet en rapport om status for barne- og ungdomshelse i England, og arbeider med myndighetene for bedre helse for barn og unge.

Senteret jobber også mye med å inkludere barn og unge i avgjørelser og forskning. Blant annet har senteret en ressursside om å involvere ungdommer i beslutninger og i forskning.

Deretter reiser vi til den ideelle organisasjonen Association for Young People´s Health (AYAP). AYAP jobber for å styrke unges stemme og medvirkning i avgjørelser som påvirker deres helse. De samarbeider blant annet med tilbydere av helsetjenester for å gjøre tjenestene mer ungdomsvennlige. Her kan du lese mer om hvordan AYAP jobber med ungdomsmedvirkning.

Dagen avsluttes med et besøk til organisasjonen Attitude is Everything. Denne organisasjonen jobber med å gjøre kulturopplevelser, særlig konserter, tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Organisasjonen vurderer konsertlokaler, og jobber for å at lokaler i Storbritannia skal følge deres Charter of Best Practice.

 

Kvinne ligger i en sofa og strekker armer og ben i været. Foto.

Styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen tester sofaen hos HOT.

Dag 3: Arven etter Peter Pan og en unik klinikk for ungdom

Siste dag på studieturen åpner med et besøk til barnesykehuset Great Ormond Street Hospital (GOSH). En viktig inntektskilde for sykehuset er rettighetene til Peter Pan-merkevaren, som JM Barrie donerte til sykehuset i 1929. Ved inngangsdøren står en statue av «gutten som ikke ville bli voksen», og skaper en eventyraktig følelse. Resepsjonen er dekorert med bilder fra dyreliv og eventyr.

Her møter vi koordinatoren for ungdomsrådet ved helseforetaket, Young People´s Forum. Forumet er for pasienter, tidligere pasienter eller søsken av pasienter ved GOSH mellom 11 og 25 år. De medvirker til å gjøre GOSH mer ungdomsvennlig, og har blant annet vært med på å utvikle en velkomstpakke for unge pasienter, bidra til å designe områder i sykehuset, deriblant resepsjonen, og velge ut satsningsområder for forbedring ved sykehuset. Forumet samarbeider med ansatte og styret om prosjekter og planlegging.

Vi møter også koordinatoren for forbedring av overganger ved sykehuset. Han forteller at også i Storbritannia opplever unge med langvarige helseutfordringer ofte å falle mellom to stoler. Overgangen fra for eksempel barneavdelinger, med utvidede besøkstider og god oppfølging, til voksentjenester er krevende for mange. Ved GOSH jobbes det nå for å forbedre overgangene, ved å begynne forberedelser til voksentjenestene i god tid, og lage gode samarbeid mellom team på tvers av barne- og voksentjenestene.

Vi forlater GOSH og Peter Pan, for å møte en doktor og en ungdomsarbeider som har startet en unik ungdomspoliklinikk for unge nyrepasienter og transplanterte. Klinikken i Oxford er organisert som sosiale samlinger utenfor sykehuset, for eksempel på den lokale bowlingklubben eller på musikkfestivaler. Dr. Paul Harden, som startet klinikken, erfarte at ungdommer slet med overgangen fra barne- til voksentjenestene. Overgangen fikk alvorlige konsekvenser for ungdommenes helse.

Ideen bak en ungdomsklinikk utenfor sykehuset var enkel: Å møte ungdommene der de var, og skape grobunn for sosiale nettverk med andre med lignende erfaringer. Doktor Harden samarbeider med en ungdomsarbeider om samlingene. Her får ungdommene medisinsk oppfølging og samtaletilbud, som de ellers måtte ha møtt opp på sykehuset for. Ungdommene rapporterer tilbake at de setter pris på klinikken av flere årsaker: nå slipper de å vente alene i venterommene på sykehuset, det er lettere å følge opp avtalene med sykehuset, og de får et sosialt nettverk.

En ung mann forklarer ved hjelp av en I-pad, mens en eldre mann og en yngre kvinne lytter. Foto.

Ungdomsarbeider Sam forteller om ungdomspoliklinikken i Oxford, mens doktor Paul Harden og styreleder Camilla Lyngen følger med.

Med sekken full av ideer og nye kontakter, men også med erfaringer om at veien er lang før Storbritannias helsevesen fullt ut kan kalles ungdomsvennlig, vender vi nesen mot Norge.

Er du interessert i å komme kontakt med noen av organisasjonene vi har møtt? Kontakt oss gjerne!

Les mer

Tips og ressurser fra studietur til Storbritannia (2017)

Er du opptatt av brukermedvirkning, ungdomsvennlige helsetjenester, eller inkludering og likestilling? Her finner du tips og inspirasjon fra vårt nettverk i Storbritannia.