Prosjektlogo: Mini-kampanje

Stå opp mot hatprat!

Mini-kampanje

For å lansere rapporten «Stå opp mot hatprat!» samlet vi sammen fakta og sitater fra elever som har opplevd mobbing og hatprat på skolen. Disse ble delt i våre sosiale medier og viser utfordringene mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter på skolen.

Statistikken for diskriminering av denne gruppen er svært bekymringsfull og sitatene gjenspeiler bare noen av hendelsene som informantene forteller om i rapporten. Les hele rapporten her og se vår mini-kampanje nedenfor.

 

1. Hatprat er et eksempel på en krenkelse og kan ofte ses i sammenheng med andre krenkelser som mobbing, diskriminering og vold. Enkelte hatytringer kan være straffbare.

En tavle med fakta om hatytringer i Norge.

 

2. Unge funksjonshemmedes rapport viser at dette er noen av kommentarene elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom har fått høre på skolen. Dette er uakseptabelt. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Nå må skolene ta dette på alvor!

Tavlen viser mange skjellsord som unge funksjonshemmede og kronisk syke har fått høre på skolen.

 

3. For elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom kan skolen være en utfordring. Dette gjelder både de med synlige og usynlige diagnoser som ofte opplever utestengelse, vold, mobbing og hatprat på skolen.

En tavle med fakta fra vår undersøkelse om mobbing og hatprat i skolen.

 

4. Flere av de unge som deltok i undersøkelsen vår sa de har fått dårligere psykisk eller fysisk helse på grunn av mobbing på skolen. Vi vil at skolen skal være et sted for glede, nysgjerrighet og gi en mestringsfølelse for alle. Stå opp mot hatprat og mobbing!

Et sitat fra en elev om hvordan mobbing på skolen påvirket dem.

 

5. Vår undersøkelse viser at mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom hverken ble sett eller hørt av skolen, og de opplevde det som nytteløst å si ifra. Det er på tide at mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom anerkjennes og blir tatt på alvor!

Sitat fra en elev som varslet om mobbing.