Prosjektlogo: Webinar

Stå opp mot hatprat!

Webinar

I desember 2020 holdt vi et webinar om hatprat og mobbing i skolen.

10. desember 2020 holdet vi et webinar om mobbing og hatprat i skolen hvor prosjektleder Maren Hagen Fuglesang presenterte prosjektet. Webinaret ble introdusert av tidligere generalsekretær Leif-Ove Hansen og vi fikk også høre fra Bodil J. Houg fra Elev-, lærling og mobbeombudet i Viken (nå Ombudet for barn og unge i Viken).

Se tekstet opptak under ved å trykke på tekst symbolet eller se på YouTube kanalen vår i stedet.