Fagdag om seksuell helse

Vi lanserer e-læringsverktøyet Sex som funker, og inviterer til fagdag om seksuell helse og funksjonsevne.

Dato: 10.12.2018

Sted: Storbyuniversitetet OsloMet, Pilestredet 42, rom Q1015

Logo Sex som funker. Grafikk.

 

Vi lanserer et nytt e-læringsverktøy for helsepersonell og lærere om seksuell helse og funksjonsevne. I samarbeid med Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, inviterer vi til fagdag om seksuell helse, med faglig påfyll og spennende foredrag.

Her kan du følge fagdagen live fra kl. 12:30 10. desember 2018.

Ønsker du mer kompetanse om seksuell helse og funksjonsnedsettelser? Er du lærer, sykepleier, helsesøster, lege eller en annen fagperson som jobber med ungdom? Er du opptatt av god seksualundervisning? Er du eller noen du kjenner ung og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?

Da håper vi du tar turen til OsloMet!

Fagdagen blir en god anledning for deg som fagperson, student eller interessert i temaet til å få faglig påfyll og møte andre som jobber med seksuell helse.

Meld deg på fagdag for seksuell helse i dette påmeldingsskjemaet.

Program

Tid: 10. desember kl. 12:30-15:30.

12:30  Dørene åpner.
Kaffe, frukt og registrering.

13:00  Åpning av fagdagen 
Ved instituttleder for Institutt for atferdsvitenskap ved OsloMet Einar Strumse

 13:05 Presentasjon av verktøyet «Sex som funker»
              Ved prosjektleder i Unge funksjonshemmede Anette Remme.

13:25   Panelsamtale: Hvordan bør ungdom med funksjonsnedsettelser bli møtt i helsevesenet når de ønsker veiledning om seksuell helse?

Med:

  • Peder Kjøs, psykolog kjent fra «Jeg mot meg» og forfatter av boka «Berøring»
  • Synne Wiberg, koordinator for Ungdomsråd til Norsk forening for cystisk fibrose
  • Håvard Kydland, assisterende divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet
  • Marianne Støle-Nilsen, lærer og ansvarlig for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk
  • Snorre Spilling Øvereng fra CP-foreningen

14:05  Pause

14:15  Foredrag: Hvilken kompetanse har og trenger helsepersonell om seksuell helse?
              Ved Kristina Areskoug Josefsson.

Kristina er utdannet fysioterapeut og jobber som forsker innen seksualitet og funksjonshemming, ved Högskolan i Jönköping, i Sverige og ved Oslo Metropolitan University.

Hun skal snakke om hvorfor det er viktig at helsepersonell og lærere får nok kompetanse på seksuell helse i utdanningene  sine, og om konsekvensene av manglende kompetanse på seksuell helse og funksjonsnedsettelser.

14:45  Panelsamtale: Hvordan kan utdanningene inkludere seksuell helse i undervisningen?

Med:

  • Gerd Hilde Lunde, universitetslektor ved Fakultet for helsevitenskap på OsloMet
  • Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder Sex og samfunn
  • Øystein Skundberg, førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning på OsloMet
  • Nikita Abbas, Ungdomsrådet ved Oslo universitetssykehus
  • Ellen Margrethe Carlsen, direktør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet

15:30  Vel hjem!

På fagdagen blir det muligheter til å knytte kontakt med andre som jobber med seksuell helse, og bli med på samarbeidet om å bryte tabuer og øke kunnskapen om seksuell helse og funksjonsevne.

Lokalene er tilgjengelige og fagdagen blir tolket til tegnspråk.

Arrangementet blir streamet. Streamingen blir ikke tolket til tegnspråk, og vi beklager dette.

Hvorfor har vi laget et e-læringsverktøy om seksuell helse?

Ungdom med positive følelser for kroppen sin og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Dessverre er informasjonstilbudet om seksualitet til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom for dårlig. Både helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet og funksjonsevne.

Unge funksjonshemmede har i to år samlet kunnskap om seksualitet og funksjonsevne.

I februar 2018 lanserte vi rapporten «Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne».

Finn arrangementet på Facebook.

Logo Sex som funker. Grafikk.