Logoen til Sex som funker mange ganger i et mønster. Grafikk.

Seksuell helse skal prioriteres i 2020

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Helsedirektoratet til å videreføre prosjektet «Sex som funker» gjennom 2020.

Publisert 20. mai 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Helsedirektoratet skal støtte videreføring av prosjektet «Sex som funker» slik at vi kan nå ut til flere i helsevesenet og dekke den store etterspørselen for vår kompetanse.

Unge funksjonshemmede har siden 2016 samlet kunnskap om seksuell helse knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Som del av dette arbeidet har vi publisert en rapport basert på dybdeintervjuer og utarbeidet et e-læringsverktøy rettet mot helsepersonell. Organisasjonen har på bakgrunn av dette etablert seg som en ledende kunnskapsleverandør i feltet.

Formidler brukerstemmen

Rådgiver Anette Remme og medlemmer av Unge funksjonshemmedes styre holdt om lag 30 foredrag i 2019 for helsepersonell, studenter og våre medlemsorganisasjoner. I tillegg har vi, som en av få organisasjoner som formidler brukerstemmen, blitt invitert til å delta på innspillsmøter til forskning og politikk samt å samarbeide med andre organisasjoner. Dette har bidratt til å gi temaet mer oppmerksomhet og vi ser at flere medlemsorganisasjoner engasjerer seg for seksuell helse, noe som er svært positivt.

– Gjennom «Sex som funker» prosjektet har Unge funksjonshemmede fått et unikt innsyn i barrierene som mange unge personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter når de ønsker å utforske sin egen seksualitet. Vi har og oppdaget at helsepersonell ikke har nok kunnskap eller føler seg usikre på dette temaet. Videreføring av prosjektet betyr at vi kan fortsette arbeidet med å bryte ned fordommer, dele informasjon og gi konkrete råd for å sikre at helsevesenet tilbyr en bedre tjeneste til vår målgruppe, sier Remme.

– Med «Sex som funker» prosjektet har Unge funksjonshemmede åpnet opp for læring og diskusjon om et fagområdet som lenge var oversett av helsevesenet. Midlene fra Helsedirektoratet gjør det mulig å bygge på dette og levere et enda sterkere tilbud til våre medlemmer, sier Leif-Ove Hansen,  generalsekretær i Unge funksjonshemmede

Støtten fra Helsedirektoratet skal bidra til å oppdatere eksisterende digitalt verktøy og gjennomføre mer informasjonsspredning til helseinstitusjoner, organisasjoner og skoler på landsbasis. I tillegg ønsker vi å legge til rette for mer erfaringsutveksling mellom våre medlemsorganisasjoner, ved å lage en oversikt over ulike prosjekter rettet mot spesifikke diagnoser.