Hva skal jeg si?

En ung kvinne ligger i en seng med støtteputer og en vibrator.

Veileder – helsepersonell

Veilederen til helsepersonell gir råd om hvordan man kan veilede pasienter om seksualtekniske hjelpemidler. Den gir også en oppsummering av funn fra vårt prosjekt «Hva skal jeg si?» som har bestått av en spørreundersøkelse, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer med målgruppen.

 

 

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.