Hva skal jeg si?

Webinarer

Her kan du se tre webinarer om seksualtekniske hjelpemidler med fagfolk og andre aktører på feltet.

Siri Espe, helserådgiver i Unge funksjonshemmede, har gjennomførte tre webinarer om seksualtekniske hjelpemidler. Disse gir en oversikt på prosjektet, brukerperspektivet samt fagperspektivet. Opptakene er tekstet og kan sees under eller på YouTube kanalen vår.

Webinarene er ca. 30 minutter lange og man trenger ikke å se dem i rekkefølgende de ligger ute. Merk også at på YouTube kan man hoppe rett til temaet man er mest interessert i. Det ligger en oversikt på temaene under hver video der.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

 

Webinar 1 – samtale mellom Siri Espe (Unge funksjonshemmede) og seniorrådgiver Annette Solberg (Likestillingssenteret)

I dette webinaret nevner de følgende prosjekter som kan være nyttig å lese mer om:

 

 

 

Webinar 2 – samtale mellom Peggy Rognan (foredragsholder) og Laila Jacobsen (Oss I Mellom)

I dette webinaret nevner de følgende prosjekter, butikker og produkter som kan være av interesse:

 

 

 

Webinar 3 – samtale mellom Yvonne Dolonen (Sunaas sykehus) og Gerd Hilde Lunde (Oslo Met)

I dette webinaret nevner de følgende ressurser som kan være nyttig å lese mer om: