Hva skal jeg si?

Sitater fra unge

Som del av prosjektet gjennomførte vi en spørreundersøkelse og flere intervju med ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Under er noen sitater fra dem om hvorfor seksualtekniske hjelpemidler er viktig for dem.

Det som hadde vært bra, hvis en hadde hatt noen av disse hjelpemidlene, da hadde en fått mer privatliv, at en kunne gjort ting mer selv. Mer selvstendig.

– Informant

Man snakker veldig mye om at vi skal oppleve noe, men noe av det beste med sex er jo å kunne bidra til nytelse for den andre også. Ikke bare oss selv.

– Informant

Jeg synes helsepersonell kan tilby de som har partnere å ta med partneren sin til en samtale, hvis de ønsker.

– Informant

Hvis det bare hadde vært sånn: Ja, slynger kan jo selvfølgelig brukes til alt hvor man trenger å løfte opp kroppen og det inkluderer sex, da er kanskje de stroppene her bedre, eller den stillingen sånn her. At det hadde vært naturlig at noen hadde snakka sånn, så hadde det jo vært helt annerledes.

– Informant