Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?

Relevante aktører

En liste over aktører og organisasjoner som kan være nyttige for å jobbe med tilgjengelighet og universell utforming av skolen og læringsmiljøet.

  • Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning og tjenester knyttet til universell utforming. De har bred erfaring med kartlegging av skoler og tilbyr blant annet kursing og veiledning for å øke tilgjengeligheten i gamle bygg. Les mer her: https://universellutforming.no/

 

  • Vista Utredning AS er et frittstående rådgivningsfirma med tverrfaglig bemanning. De kan tilby rådgivning innen universell utforming, utføre sjekk av planer og ferdige bygninger og anlegg, kartlegge behov for oppgradering av eksisterende bygninger og gi anbefalinger om tiltak. Les mer her: https://vistautredning.no/universell-utforming/

 

  • Funka er en helhetsleverandør innen universell utforming av digitale løsninger og tilbyr ressurser, tips, opplæring og tjenester, samt befaringer. Funka startet som et ideelt prosjekt under svenske handikapbevegelsen. Les mer her: https://www.funka.com/no/

 

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan som ligger under Barne- og familiedepartementet. Bufdir har et sektorovergripende ansvar for arbeidet med universell utforming og skal hjelpe kommunene til å jobbe aktivt med universell utforming. De har flere ressurser og informasjon om universell utforming, og tildeler tilskudd til prosjekter innen universell utforming. Les mer her: https://bufdir.no/uu/.

 

 

  • KS er kommunesektorens interesseorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov og for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren. Les mer her: https://www.ks.no/fagomrader/velferd/universell-utforming/

 

  • Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ som skal finnes i alle kommuner og fylkeskommuner. Rådet har flere funksjoner, men jobber overordnet med forslag og anbefalinger i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Rådet kan være en god ressurs i kartleggingsarbeidet på skoler.

 

  • Brukerorganisasjoner. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er organisert gjennom brukerorganisasjoner eller medlemsorganisasjoner, som sitter på bred kunnskap om gruppen de representerer. Organisasjonene kan ha gode tips til hvilke hensyn som bør tas og hvilke løsninger som finnes. Unge funksjonshemmede, FFO og SAFO er store paraplyer på feltet og arbeider på vegne av et mangfold av organisasjoner. Se listen over Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner her: https://ungefunksjonshemmede.no/omungefunksjonshemmede/vare-medlemsorganisasjoner/

 

  • NAV Hjelpemiddelsentralen kan tilby hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, men er også et ressurs- og kompetansesenter som kan hjelpe med å finne løsninger på ulike utfordringer som elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter. Sentralen tilbyr også tolketjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde. Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Finn kontaktinformasjonen her: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/kontakt-nav-hjelpemiddelsentral

 

  • Universell jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Universell er en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. De har laget veiledere til universell utforming, lesetips om inkluderende læringsmiljøer og verktøykasser for tilrettelegging for ulike grupper av funksjonsnedsettelser. Les mer her: https://www.universell.no/