Barrierefri fritid!

Inkluderingsveileder

En veileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede har over de siste par årene opplevd å få flere henvendelser fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de kan tilby aktiviteter som er mer inkluderende.

Siden det finnes lite oppdatert informasjon samlet på ett sted har vi tatt på oss utfordringen med å lage et verktøy som skal hjelpe aktivitetstilbydere i gang. Målet er at de skal kunne identifisere og bygge ned de barrierene som mange unge opplever, og bidra til at flere kan få oppfylt sine rettigheter til lek og fritid. 

Last ned inkluderingsveilederen nedenfor.