Planeten med øyne og munn. En figur som symboliserer levekår. Grafikk.

Webinar om internasjonalt arbeid (2015)

Her finner du lenker til vårt online-kurs om internasjonalt utviklingsarbeid og internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa.

Kurset består av tre foredrag om:

  • Oppstart og nettverk
  • Merverdi av internasjonale prosjekter
  • Støtteordninger

Scroll nedover for å se lenke til videoene.

Kurset er støttet av ExtraStiftelsen (nå Stiftelsen Dam)

 

Foredrag 1: Hvordan komme i gang med internasjonale prosjekter?

Daglig leder i Atlas-alliansen, Morten Eriksen, forteller hvordan man kan komme i gang med internasjonale utviklingsprosjekter.

Han vektlegger å knytte kontakter med partnere i sør, og introduserer det nettverket som Atlas-alliansen har for dette.

For å se webinaret besøk YouTube kanalen vår. Vennligst merk at videon åpner i en ny fane. Opptaket har ikke undertekster.

Foredrag 2: Hvorfor gjennomføre internasjonale prosjekter?

Marianne Kufaas Sæterhaug er leder av Dysleksi Ungdom. Hun har lang erfaring med internasjonalt ungdomsarbeid, blant annet gjennom sitt engasjement i Nordic Association of Disabled Youth, hvor Unge funksjonshemmede har vært engasjert.

I dette foredraget viser hun eksempler på internasjonalt arbeid i Dysleksi Ungdom og andre ungdomsorganisasjoner, og setter fokus på merverdien av internasjonalt engasjement og arbeid i diagnoseorganisasjoner for ungdom.

For å se webinaret besøk YouTube kanalen vår. Vennligst merk at videon åpner i en ny fane. Opptaket har ikke undertekster.

Foredrag 3: Hvordan drive internasjonale prosjekter?

Benedikte Pryneid Hansen er internasjonal rådgiver i LNU, og har lang erfaring med internasjonale utvekslings- og utviklingsprosjekter.

I dette foredraget snakker hun om hvordan man praktisk gjennomfører internasjonale prosjekter og potensielle utfordringer man kan møte på underveis i et prosjekt.

For å se webinaret besøk YouTube kanalen vår. Vennligst merk at videon åpner i en ny fane. Opptaket har ikke undertekster.