Kategori: Ledig stilling

Perspektiv ovenfra over et bord. På bordet står det flere macer, kaffekopper og headset, og man ser det sitter menensker rundt bordet.

Er du vår nye prosjektleder?

Vi søker en prosjektleder i 100 % stilling med tiltredelse snarest. Du vil lede prosjekter knyttet til begrepsmangfold og brukermedvirkning.

Et bord med skriveblokker liggende på. Man ser at det sitter fire mennesker rundt bordet.

Vil du jobbe i vårt prosjekt Barrierefri fritid?

Vi søker to prosjektmedarbeidere (50 og 100 %) til prosjektet "Barrierefri fritid" med tiltredelse snarest.

Sideprofil av mann med briller som sitter på et kontor og jobber på pc. I bakgrunnen sitter en annen mann og jobber.

Vi søker engasjert og dyktig prosjektmedarbeider!

Vi søker en eller flere prosjektmedarbeidere i 50-100% stilling med tiltredelse snarest.