Et bord med skriveblokker liggende på. Man ser at det sitter fire mennesker rundt bordet.

Foto: Dylan Gillis, Unsplash.

Vil du jobbe i vårt prosjekt Barrierefri fritid?

Vi søker to prosjektmedarbeidere (50 og 100 %) til prosjektet "Barrierefri fritid" med tiltredelse snarest.

Publisert 30. mai 2022

Skrevet av Trude Telle

Stillingene er midlertidige frem til 31.12.22 med mulighet for forlengelse. Vi tilrettelegger gjerne for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

 

Om stillingene

Som prosjektmedarbeider vil du jobbe med vårt store satsingsprosjekt på kulturområdet, «Barrierefri fritid», der formålet er at flere barn og unge med funksjonsnedsettelser får delta i fritidsaktiviteter og at frivillige, offentlige og private fritidsaktører jobber målrettet med inkludering og holdningsskapende arbeid. Du vil jobbe tett med prosjektleder og rådgiver, og bistå dem i prosjektgjennomføringen. Du bør trives med varierte arbeidsoppgaver, og kunne jobbe selvstendig.

Vi har ledig én 50 % og én 100 % stilling i prosjektet.

 

De viktigste oppgavene i stillingene er

Bistå med å gjennomføre Unge funksjonshemmedes prosjekt «Barrierefri fritid», herunder:

 • Samle inn eksisterende kunnskap
 • Planlegge og arrangere webinarer og andre arrangementer
 • Bistå ved gjennomføring av kurs og workshops
 • Skrive- og redigeringsarbeid
 • Lese korrektur av skriftlig arbeid
 • Hente ut data fra spørreundersøkelser
 • Bidra med innhold til og utvikling av nettressurser
 • Dialog med designer og trykkeri ved produksjon av skriftlige produkter
 • Bistå ved utvikling av promoterings- og kursmateriell
 • Rapportskriving
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov

Stillingene innebærer nært samarbeid med prosjektleder og rådgiver, men også selvstendig arbeid. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning)
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdomsorganisasjon eller en av våre medlemsorganisasjoner
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med tekstproduksjon
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser
 • Du kan jobbe selvstendig, og på digitale plattformer
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet er en fordel
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

 

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner
 • Du har lett for å bygge relasjoner og kontakt i organisasjoner
 • Vi er overbevist om at du av andre beskrives som engasjert, arbeidsom og dyktig

 

Vi tilbyr

 • En jobb med mening
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum, og mulighet for hjemmekontor
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 41-43 (per dags dato kr. 402 000 – 413 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av erfaring og kvalifikasjoner

 

Kontaktinformasjon

Søknad på maks en A4-side og CV sendes til soknad@ungefunksjonshemmede.no.

Vil du vite mer om stillingen og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med funksjonsnedsettelse? Ta kontakt med generalsekretær Ingvild Østli på tlf.: 911 49 594.

Presiser i søknaden om du søker på 50 eller 100 % stilling, og når du eventuelt kan starte.

 

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 38 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi jobbet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor levekår, arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med funksjonsnedsettelse. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.