Sideprofil av mann med briller som sitter på et kontor og jobber på pc. I bakgrunnen sitter en annen mann og jobber.

Jobb sammen med prosjektledere og rådgivere på de ulike feltene våre. Foto: Tim van der Kuip, Unsplash.

Vi søker engasjert og dyktig prosjektmedarbeider!

Vi søker en eller flere prosjektmedarbeidere i 50-100% stilling med tiltredelse snarest.

Publisert 15. februar 2022

Skrevet av Trude Telle

Stillingen er midlertidig frem til 31.12.22 med mulighet for forlengelse. Vi tilrettelegger gjerne stillingen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

 

Om stillingen

Som prosjektmedarbeider i Unge funksjonshemmede vil du jobbe med ulike prosjekter innenfor utdannings-, arbeidslivs-, helse-, fritids-, og organisasjonsfeltet. Du vil jobbe tett med våre prosjektledere og rådgivere, og bistå dem i prosjektgjennomføringen. Du bør trives med varierte arbeidsoppgaver, og kunne jobbe selvstendig.

 

De viktigste oppgavene i stillingen er

Bistå med å gjennomføre Unge funksjonshemmedes prosjekter, herunder:

 • Samle inn eksisterende kunnskap relevant for de ulike prosjektene
 • Planlegge og arrangere webinarer og andre arrangementer
 • Bistå ved gjennomføring av kurs
 • Skrive- og redigeringsarbeid
 • Lese korrektur av skriftlig arbeid til prosjektene
 • Hente ut data fra spørreundersøkelser
 • Bidra med innhold til og utvikling av e-læringsverktøy og nettressurser
 • Dialog med designer og trykkeri ved produksjon av skriftlige produkter
 • Rapportskriving
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med prosjektledere og rådgivere som jobber med prosjekter på de ulike feltene. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Du har gjerne høyere utdanning, men dette er ikke et krav.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdomsorganisasjon eller en av våre medlemsorganisasjoner.
 • Det er en fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med tekstproduksjon.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Du kan jobbe selvstendig, og på digitale plattformer.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet er en fordel.

 

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Du har lett for å bygge relasjoner og kontakt i organisasjoner.
 • Vi er overbevist om at du av andre beskrives som engasjert, arbeidsom og dyktig.

 

Vi tilbyr

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum, og mulighet for hjemmekontor.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 41-43 (per dags dato kr. 402 000 – 413 500) etter Statens lønnsregulativ avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Søknadsfrist og søkemåte

Send søknad på maks én A4-side og CV til soknad@ungefunksjonshemmede.no.

Søknadsfristen gikk ut 1. mars 2022.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om stillingen og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med funksjonsnedsettelse? Ta kontakt med generalsekretær Ingvild Østli på tlf.: 911 49 594.